หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

ห้องพักในจ.อุทัยธานี - จองโรงแรม ห้องเช่าราคาถูก


ห้องพักในจ.อุทัยธานี - จองโรงแรม ห้องเช่าราคาถูกเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม รีสอร์ท จ.อ่างทอง - ห้องพักให้เช่า จ.อ่างทอง

ห้องพักในจ.อุทัยธานี - จองโรงแรม ห้องเช่าราคาถูก          คำขวัญของ จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

     จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 29 ของจังหวัด ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ ประมาณ 6,730.25 ตารางกิโลเมตร อ่านต่อ...

          Buddyinthailand.com เป็นเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเว็บไซต์ Buddy in Thailand ได้รวบรวม ข้อมูล ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย รายชื่อโรงแรม ทีพักดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ โรงแรม ห้องพักในจ.อุทัยธานี

1. โรงแรม ห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-524833-5, 056-511824-5

2. โรงแรม อมรสุข
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-511603, 056-511693

3. โรงแรม พิบูลย์สุข
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-511048, 056511647

4. โรงแรม อมรสุข 2
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-512164

5. ห้วยป่าปก รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ที่พักให้เข่า ห้องพักในจ.อุทัยธานี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-596001, 056-596150

6. เขาวงวัลเลย์รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ที่พักให้เช่า ห้องพักในจ.อุทัยธานี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-579007


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...