หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสุพรรณบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี - ประวัติความเป็นมาสุพรรณบุรี


จังหวัดสุพรรณบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี - ประวัติความเป็นมาสุพรรณบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสุพรรณบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี - ประวัติความเป็นมาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี - ประวัติความเป็นมาสุพรรณบุรี          คำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรี “เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี

 • จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสุพรรณบุรีนับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่รวมกันแล้วใหญ่เป็นอันดับที่ 28 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะทางภูมิประเทศ เป็นที่ราบต่ำติดชายฝั่งแม่น้ำ โดยสุพรรณบุรีมีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำสุพรรณบุรี หรือแม่น้ำท่าจีน นั่นเอง จากการที่เมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน จึงทำให้สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ปลูกข้าว และเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เป็นอย่างมาก
 • ในอดีต เมืองสุพรรณบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก และเป็นถิ่นที่อยู่ของชุมชนต่างๆ มากกว่า 3,500 ปีมาแล้ว จะเห็นได้จาก มีการค้นพบหลักฐาน ทางโบราณคดีที่เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 3,500-3,800 ปีมาแล้ว
 • จังหวัดสุพรรณบุรี แต่เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยุทธศาสตร์ ที่ดีพร้อมทางฝั่งแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ เมืองสุพรรณบุรี ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านวรรณคดีไทย โดยเฉพาะ วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่คนไทยรู้จักกันดีก็ได้เกิดขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้อีกด้วย
 • อาณาเขตของจังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดนครปฐม
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศีรอยุธยา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • บึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ
 • อุทยานมังกรสวรรค์
 • อุทยานแห่งชาติพุเตย
 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 • เขื่อนกระเสียว
 • พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง สุพรรณบุรี

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...