หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสมุทรสงคราม - ประวัติความเป็นมาจ.สมุทรสงคราม - แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงคราม


จังหวัดสมุทรสงคราม - ประวัติความเป็นมาจ.สมุทรสงคราม - แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงครามเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสมุทรสงคราม - ประวัติความเป็นมาจ.สมุทรสงคราม - แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม - ประวัติความเป็นมาจ.สมุทรสงคราม - แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงคราม          คำขวัญของ จังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม

 • จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี พื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคกลาง ของประเทศไทย
 • จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันได้ ประมาณ 416.71 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสมุทรสงครามนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ เป็นอันดับที่ 77 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • ในอดีตนั้นเชื่อว่า จังหวัดสมุทรสงคราม มีฐานะเป็นเพียงแขวงหนึ่งของเมืองราชบุรี ที่มีชื่อเรียกว่า “สวนนอก” จนกระทั่งเมื่อ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อเนื่องถึง สมัยที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี จึงได้แยกเมืองออกจากราชบุรี โดยมีชื่อเรียกว่า “เมืองแม่กลอง” และต่อมาจึงเป็น จังหวัดสมุทรสงคราม ตราบจนถึงทุกวันนี้
 • เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ส่วนใหญ่ จะได้รับน้ำจาก แม่น้ำแม่กลอง และยังมีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่ ของจังหวัดยึดอาชีพ การทำเกษตรกรรม และอาชีพประมง เพื่อป้อนให้กับโรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีโรงงานมากกว่า 270 โรงงาน โดยอุสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำปลา อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ
 • อาณาเขตของจังหวัดสมุทรสงคราม
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • วัดบางกะพ้อม ซึงเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีประวัติความเป็นมา และสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปีพุทธศักราช 2312 สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
 • ตลาดน้ำอัมพวา
 • อุทยาน ร.2
 • ดอนหอยหลอด

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...