หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดลพบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี


จังหวัดลพบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดลพบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี          คำขวัญของจังหวัดลพบุรี “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลพบุรี

 • จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านภาคกลาง ของประเทศไทย
 • จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 6,199.75 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดลพบุรีนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดใหญ่เป็นอันดับที่ 36 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • จังหวัดลพบุรีถือได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง ของประเทศไทย และเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ ทำการเกษตร มากกว่า 14,000 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ได้รับน้ำจาก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงทำให้การทำเกษตรกรรม ที่ลพบุรี ได้ผลเป็นอย่างดี
 • จังหวัดลพบุรี นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนานมาก จะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของเมืองโบราณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การมีวัฒนธรรม และศิลปะสมัยทวารวดี
 • ในอดีตจังหวัดลพบุรี จะรู้จักกันในชื่อว่า “เมืองละโว้” ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 สมัยที่ขอมเรืองอำนาจ เมืองละโว้ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากโบราณสถาน หลายแห่ง ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะสมัยทวารวดี นั่นเอง
 • อาณาเขตของจังหวัดลพบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

 • พระปรางค์สามยอด
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • ทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...