หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง


จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลางเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง          คำขวัญจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี

 • จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และนับได้ว่าปทุมธานี มีที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 1,525.86 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดปทุมธานีนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 70 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้เหมาะแก่การ ทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่สำคัญของประเทศไทย อีกจังหวัดหนึ่ง และจากการขยายตัว ของอุตสาหกรรมภาย ในประเทศ ประกอบกับ การที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ใกล้กับ กรุงเทพมหานคร จึงทำให้มีการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม ขึ้นภายในจังหวัดปทุมธานี อยู่หลายแห่ง ดังนั้นจึงนับได้ว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สำคัญของ ประเทศไทยอีกด้วย
 • อาณาเขตของจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
  • ทิศใต้ จรดกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

 • วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี
 • วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี
 • ตลาดน้ำ ปทุมธานี
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...