จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง
จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง
 เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ :
• ภาคเหนือ
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
• ภาคอีสาน
• ภาคตะวันออก
 
 
     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
 
lineim
Google

จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี

Sponsored Links :

     คำขวัญจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี

 • จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และนับได้ว่าปทุมธานี มีที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 1,525.86 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดปทุมธานีนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 70 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้เหมาะแก่การ ทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่สำคัญของประเทศไทย อีกจังหวัดหนึ่ง และจากการขยายตัว ของอุตสาหกรรมภาย ในประเทศ ประกอบกับ การที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ใกล้กับ กรุงเทพมหานคร จึงทำให้มีการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม ขึ้นภายในจังหวัดปทุมธานี อยู่หลายแห่ง ดังนั้นจึงนับได้ว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สำคัญของ ประเทศไทยอีกด้วย
 • อาณาเขตของจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
  • ทิศใต้ จรดกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

 • วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี
 • วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี
 • ตลาดน้ำ ปทุมธานี
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร : กาญจนบุรี : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นนทบุรี : ปทุมธานี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : ราชบุรี : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสงคราม : สมุทรสาคร : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : พระนครศรีอยุธยา : อ่างทอง : อุทัยธานี

 

Sponsored Links :
lineim
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...
 

Sponsored Links :

lineim
bottomim bottomim rithim upim bottomim bottomim rithim
spaceim
หน้าหลัก  • วัฒนธรรมประเพณีไทย  • สถานที่ท่องเที่ยว  • จองโรงแรมที่พัก  • ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว  • วัดไทย  • ตั๋วเครื่องบิน  • ติดต่อเรา

Powerby © 2010 Template-stores.com & Copyright © 2010 Buddyinthailand.com, All Rights Reserved.
( จังหวัดปทุมธานี - เที่ยวปทุมธานี - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง )