หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดกาญจนบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


จังหวัดกาญจนบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดกาญจนบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี          คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดกาญจนบุรี

 • จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดกาญจนบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ อีกจังหวัดหนึ่ง ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย
 • ระยะทางจาก กรุงเทพฯ ถึง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 129 กิโลเมตร
 • จังหวัดกาญจนบุรี มีแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับหล่อเลี้ยง ประชากร ที่สำคัญอยู่ 2 สายได้แก่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ โดยแม่น้ำ ทั้งสองสาย จะมีการไหลมารวมกัน ที่บริเวณ ตัวเมืองของ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งเป็นสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ จังหวัดกาญจนบุรี นับได้ว่าเป็นเมือง หน้าด่าน ที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก หลักฐานทางโบราณสถาน ที่สำคัญเช่น ปราสาทเมืองสิงห์
 • อาณาเขตของ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และประเทศสหภาพพม่า
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ ประเทศสหภาพพม่า

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...