หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสระบุรี - คำขวัญจังหวัดสระบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจ.สระบุรี


จังหวัดสระบุรี - คำขวัญจังหวัดสระบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจ.สระบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสระบุรี - คำขวัญจังหวัดสระบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจ.สระบุรี

จังหวัดสระบุรี - คำขวัญจังหวัดสระบุรี - แหล่งท่องเที่ยวจ.สระบุรี          คำขวัญของจังหวัดสระบุรี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง”  ส่วนคำขวัญของจังหวัดสระบุรี ก่อนหน้านี้ก็คือ “พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสระบุรี

 • จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านภาคกลางของประเทศไทย และจังหวัดสระบุรี เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยอีกด้วย
 • จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 3,576.49 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสระบุรีนับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 56 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดสระบุรี นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ ในรัชสมัย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าเมืองสระบุรี น่าจะสร้างขึ้น เมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2092
 • จังหวัดสระบุรีนับได้ว่าเป็นเมือง ที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ของประเทศไทย เมืองสระบุรี เป็นศูนย์กลาง ของการเรียกรวมพลเมื่อครั้ง ยามเกิดศึกสงคราม ดังนั้น จึงมักจะพบกับเรื่องราวของ เมืองสระบุรีอยู่บ่อยครั้ง เมื่อบ้านเมืองมีศึกสงคราม
 • อาณาเขตของจังหวัดสระบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี

 • อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง
 • สวนรุกขชาติมวกเหล็ก

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...