หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดอุทัยธานี - ทัวร์อุทัยธานี - แหล่งท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี


จังหวัดอุทัยธานี - ทัวร์อุทัยธานี - แหล่งท่องเที่ยว จ.อุทัยธานีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดอุทัยธานี - ทัวร์อุทัยธานี - แหล่งท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี - ทัวร์อุทัยธานี - แหล่งท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี          คำขวัญของจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี

 • จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ทั้งหมด รวมกันได้ประมาณ 6,730.25 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดอุทัยธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ใหญ่เป็นอันดับที่ 29 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • จังหวัดอุทัยธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน และเป็นที่อยู่ ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ จะเห็นได้จาก มีการค้นพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ภาพเขียนในสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ที่หน้าผา บนเขาปลาร้า เครื่องมีหินกะเทาะจากหินกรวด เป็นต้น ซึ่งทั้งหมด มีอายุมากกว่า 3,000 ปีมาแล้ว
 • จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ของจังหวัดโดยทั่วไป มีลักษณะเป็น ภูเขาสูงชัน และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า นานาชนิด
 • อาณาเขตของจังหวัดอุทัยธานี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางธรรมชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2534
 • เมืองโบราณบึงคอกช้าง
 • น้ำพุร้อนบ้านเสมอทอง
 • ถ้ำน้ำพุเขากวางทอง
 • เมืองอุไทยธานีเก่า
 • เขาสะแกกรัง

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...