หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสมุทรสาคร - เที่ยวสมุทรสาคร - ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร


จังหวัดสมุทรสาคร - เที่ยวสมุทรสาคร - ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาครเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสมุทรสาคร - เที่ยวสมุทรสาคร - ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร - เที่ยวสมุทรสาคร - ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร          คำขวัญของ จังหวัดสมุทรสาคร “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร

 • จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ตั้งอยู่ ในเขตการปกครองภาคกลาง ของประเทศไทย
 • จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเล็กๆ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 872.35 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสมุทรสาครนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่า สมุทรสาคร หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ ชุมชนบ้านท่าจีน มีความสำคัญต่อการ ปกป้องอธิปไตย ของประเทศไทย เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2099 ได้มีการยกฐานะจากบ้านท่าจีน ให้เป็นเมืองสาครบุรี และเป็นเมืองหน้าด่าน ที่ทำหน้าที่ในการ ปกป้องผู้รุกราน ทางทะเล ที่สำคัญของประเทศไทย
 • ในอดีตนับได้ว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ เนื่องจากสมุทรสาคร มีพื้นที่ติดกับ ทะเลอ่าวไทย ทำให้การค้าขายขนส่งสินค้า ทางเรือ มีความสะดวกรวดเร็ว จนเป็นที่รู้จักของ ชาวต่างชาติ และชาวบ้านกันในชื่อว่า “บ้านท่าจีน” นั่นเอง
 • ลักษณะทางภูมิประเทศของ สมุทรสาคร พื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ใน ที่ราบลุ่ม แม่น้ำท่าจีน อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล ทางด้านอ่าวไทย จึงทำให้ จังหวัดสมุทรสาคร มีความอุดมสมบูรณ์ มากไปด้วยทรัพยากรทางน้ำ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำการประมง และทำนาเกลือ กันเป็นจำนวนมาก
 • อาณาเขตของจังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสมุทรสงคราม และชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

 • ตลาดมาชัย, ตลาดหลักสาม, ตลาดหลักห้า
 • วัดใหญ่จอมปราสาท
 • วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 • ชมนกที่ป่าชายเลนโคกขาม
 • ชมทะเลที่ปากอ่าวมหาชัย
 • ล่องเรือชมวิถีชีวิต และความงามของแม่น้ำท่าจีน

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...