หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา          คำขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันแล้ว ใหญ่เป็นอันดับที่ 63 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ พระนครศรีอยุธยา ในอดีตนั้น เคยเป็นเมืองหลวง หรือราชธานี ของอาณาจักรสยาม (ประเทศไทย) ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 1893 – 2310 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 417 ปี ปัจจุบัน ประชาชนหรือชาวบ้าน จึงมักจะเรียก พระนครศรีอยุธยา ว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” นั่นเอง
 • ในฐานะที่ พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีของประเทศไทย มาก่อน จึงไม่แปลกใจเลยว่า สถานที่แห่งนี้ เมื่อครั้งอดีต เป็นอาณาจักร ที่มี ความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากศิลปะการก่อสร้างเมือง ตลอดจน เป็นศูนย์รวมของ อารยธรรมมวลมนุษยชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตา ของต่างชาติ จนทำให้ คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียน บริเวณพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้เป็น มรดกโลก ในวันที่ 13 ธันวาคม 2534
 • อาณาเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • วัดพระศรีสรรเพชรญ์
 • วัดใหญ่ชัยมงคล
 • วัดมหาธาตุ
 • วัดพระมงคลบพิตร
 • ตลาดน้ำอโยธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...