หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา          คำขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันแล้ว ใหญ่เป็นอันดับที่ 63 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ พระนครศรีอยุธยา ในอดีตนั้น เคยเป็นเมืองหลวง หรือราชธานี ของอาณาจักรสยาม (ประเทศไทย) ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 1893 – 2310 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 417 ปี ปัจจุบัน ประชาชนหรือชาวบ้าน จึงมักจะเรียก พระนครศรีอยุธยา ว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” นั่นเอง
 • ในฐานะที่ พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีของประเทศไทย มาก่อน จึงไม่แปลกใจเลยว่า สถานที่แห่งนี้ เมื่อครั้งอดีต เป็นอาณาจักร ที่มี ความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากศิลปะการก่อสร้างเมือง ตลอดจน เป็นศูนย์รวมของ อารยธรรมมวลมนุษยชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตา ของต่างชาติ จนทำให้ คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียน บริเวณพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้เป็น มรดกโลก ในวันที่ 13 ธันวาคม 2534
 • อาณาเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • วัดพระศรีสรรเพชรญ์
 • วัดใหญ่ชัยมงคล
 • วัดมหาธาตุ
 • วัดพระมงคลบพิตร
 • ตลาดน้ำอโยธยา

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...