หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดนครนายก - เที่ยวนครนายก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง


จังหวัดนครนายก - เที่ยวนครนายก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลางเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดนครนายก - เที่ยวนครนายก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

จังหวัดนครนายก - เที่ยวนครนายก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง          คำขวัญ จังหวัดนครนายก “นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดนครนายก

 • จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย
 • จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 1,326,250 ไร่
 • จังหวัดนครนายก นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 67 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่เท่าไร ยังไม่ปรากฏ หลักฐานแน่ชัด แต่มีการสันนิษฐานว่า จังหวัดนครนายก น่าจะมีการสร้างเมืองขึ้น ราวๆ สมัยทวารวดี เนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานที่สำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ และเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของศิลปะการก่อสร้าง ของช่างฝีมือสมัยทวารวดี หลักฐานที่พบคือ “แนวกำแพงเนินดินและสันคู” ถูกค้นพบในพื้นที่ของ ตำบลดงละคร
 • ในอดีตเมื่อครั้งที่ กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ของประเทศไทย จังหวัดนครนายก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกเมืองหนึ่ง ในฐานะที่ จังหวัดนครนายก เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก ที่มีชื่อว่า “เมืองบ้านนา”
 • สำหรับที่มาของชื่อ “นครนายก” ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดทางประวัติศาสตร์ว่า มีที่มาจากอะไรแน่ แต่พอจะมีแนวคิดคิดของชื่อนครนายก ซึ่งก็คือ เมื่อก่อนที่ดินแห่งนี้เป็นป่ารก ชาวบ้านจะทำไร่ ทำนา หรือทำการเพาะปลูก อะไรก็ไม่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าตอบแทน แถมยังมีไข้ป่าชุกชุมเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ และเป็นเมืองร้าง ในเวลาต่อมาพระมหากษัตริย์ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในแถบนี้จึง มีการโปรดให้ยกเลิกภาษีค่านา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจ ในการประกอบอาชีพทำไร ทำนา ชาวบ้านจึงมีการเรียกเมืองนี้ว่า เมืองนา-ยก เลิกภาษี ภายหลังจึงกลายมาเป็น เมืองนครนายก ตราบจนทุกวันนี้
 • อาณาเขตของ จังหวัดนครนายก
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดปทุมธานี

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...