หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ - ประวัติจ.ประจวบคีรีขันธ์


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ - ประวัติจ.ประจวบคีรีขันธ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ - ประวัติจ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ - ประวัติจ.ประจวบคีรีขันธ์          คำขวัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านภาคกลางของประเทศไทย หากใช้การแบ่งเขตจังหวัดด้วยวิธีการแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทย แต่ถ้าใช้วิธีการแบ่งเขต ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดอยู่ในส่วนของภาคตะวันตก ของประเทศไทย และถ้าหากใช้วิธี การแบ่งเขตจังหวัดตามลักษณะของ ภูมิอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็จะจัดว่าอยู่ในส่วนของภาคใต้ตอนบน ของประเทศไทย
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ได้ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่มากกว่า 3,979,762.50 ไร่
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ใหญ่เป็นอันดับที่ 32 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่า มีการสร้างเมืองขึ้น เมื่อสมัยใดแน่ เนื่องจาก พื้นที่แห่งนี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่แบบยาวเรียวและแคบๆ หากมีการเกิดศึกสงคราม จะเป็นการยากต่อการปกป้องเมือง ไม่ให้ตกเป็น ของข้าศึก และบ่อยครั้ง เมื่อครั้งอดีต ที่มีศึกสงครามเกิดขึ้น ดินแดนแห่งนี้ จะมีลักษณะ ไร้ผู้คนอาศัยอยู่ทำให้เป็นเมืองร้าง หรือบางครั้งก็มีการยุบรวม ให้เป็นส่วนหนึ่งของ เมืองเพชรบุรี
 • อาณาเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดชุมพร
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จรดกับ ประเทศสหภาพพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งเป็นอุทยานลำดับที่ 4 และได้รับการ ขึ้นทะเบียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2509
 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
 • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...