หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ          สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ และรักการท่องเที่ยว เกี่ยวกับโบราณสถาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเหมาะสำหรับ การศึกษาค้นคว้า และเหมาะสำหรับ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นอย่างมาก

ข้อมูลสำคัญของ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ (UNESCO) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2532 ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
  • สถาปัตยกรรม ของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ มีลักษณะที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะใช้ศิลาแลง เป็นวัสดุที่สำคัญ ในการก่อสร้างเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในสมัยนั้น ซึ่งมีอายุ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 หมายเลขโทรศัพท์ 055-711921

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าไปพักผ่อน หรือผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนศึกษาอารยะธรรม ในสมัยก่อน ได้ทุกวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ เช่น

  • โบราณสถานฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น วัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุเจติยาราม กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ
  • โบราณสถานนอกเมืองหรือเขตอรัญญิก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น วัดพระนอน ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี ฯลฯ
  • โบราณสถานฝั่งตะวันออกในเขตกำแพงเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...